ปลูกผมไร้รอยแผลเย็บ Long Hair FUI เริ่มต้น 90,000 บาท

ปลูกผม Long Hair FUI ราคาโปรอยู่ที่ 90,000 บาท จากปกติ 200,000 บาท 

- ผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตได้อีกด้วย 

- KTC ผ่อน 0% 6 เดือน 

- กสิกร ผ่อน 0% 10 เดือน 

*สงวนสิทธิ์ราคาโปรโมชั่น เฉพาะคนลงทะเบียนเท่านั้น*